Kontakt

Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
tel. 82 591 50 58
e-mail: bugagroturystyka@gmail.com
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - Roman Łukasiewicz, tel. 697 718 454
Zastępca Prezesa - Iwona Łubkowska, tel. 662 131 220
Skarbnik - Marianna Cieślak, tel. 82 591 52 26, 661 114 273
Sekretarz - Marta Ciszewska, tel. 662 114 220
Członek Zarządu - Janusz Kowalczuk, tel. 82 591 51 48
    
www.wolauhruska.pl
Urząd Gminy tel. 082 591 50 03

Informacja turystyczna:
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 50 71