TRANSGRANICZNE SPOTKANIA
„NADBUŻAŃSKIE KLIMATY”

Plener Plastyczny 'Kresy 92'

Gmina Wola Uhruska prowadząc współpracę transgraniczną z samorządami Rejonu Szackiego nakreśliła w listopadzie 2003 r. ramy działań w zakresie m. in. wymiany młodzieżowej, opracowania wspólnej oferty turystyczne oraz intensyfikacji działań zmierzających do utworzenia przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki. Obecnie, gdy perspektywa takiego przejścia jest już bardzo realna, konieczne wydaje się przenoszenie współpracy z poziomu samorządu na poziom mieszkańców, a szczególnie młodzieży.

Ponadto z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze predysponujące do rozwoju turystyki konieczne jest przygotowanie i promocja wspólnej, transgranicznej oferty turystycznej.

W celu zacieśnienia współpracy w tym zakresie gmina Wola Uhruska opracowała projekt pn. Transgraniczne Spotkania „Nadbużańskie Klimaty”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina oraz 10% kosztów z budżetu państwa.

Realizacja projektu służy wsparciu inicjatyw społeczności lokalnych po obu stronach granicy zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz włączaniu do współpracy młodzieży szkolnej.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. poznanie, integracja i budowanie wzajemnej świadomości młodzieży szkolnej z terenów przygranicznych;
 2. poznanie i integracja oraz budowanie wzajemnej świadomości i zachęcanie do współpracy o charakterze transgranicznym mieszkańców terenów przygranicznych;
 3. stwarzanie warunków do budowy wspólnej transgranicznej oferty turystycznej Polesia;
 4. stwarzanie warunków do rozszerzania współpracy transgranicznej.
 5. Główne działania w ramach projektu Transgraniczne spotkania „Nadbużańskie Klimaty”:
 6. Warsztaty dla młodzieży szkolnej (Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy) w następujących grupach tematycznych: językowa, artystyczna, ekologiczno-regionalna, medialna i plastyczna,
 7. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”
 8. Transgraniczny Festyn „Nadbużańskie Klimaty” prezentujący dorobek warsztatów i pleneru, w ramach którego odbędą się występy zespołów artystyczno-ludowych, projekcje filmów regionalnych, jarmark nadbużański oraz konkursy dla widzów.
 9. Strona internetowa.

Rozpoczęcie projektu miało miejsce 4 sierpnia 2006 r. kiedy to w Urzędzie Gminy zainaugurowano Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy 92”. Temat przewodni tegorocznego pleneru brzmiał „Gość w dom …”

Jednym z elementów projektu był Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy trwający od 7 do 13 sierpnia. W ramach obozu młodzież szkolna uczestniczyła w warsztatach tematycznych, tj. tanecznych, sportowych, medialnych, ekologiczno-regionalnych, plastycznych i językowych.

Wśród około 160 uczestników obozu gościliśmy 12 uczniów z Ukrainy (ze szkoły w Szacku i Huszczy). Z całodziennego wyżywienia korzystała grupa ok. 50 uczestników obozu zamieszkałych w miejscowym Schronisku Młodzieżowym. Bardzo atrakcyjnym punktem programu była wycieczka do Kazimierz Dolnego, w której wzięło udział 109 osób. Wśród atrakcji można wymienić rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie ruin zamku i Baszty.

Młodzież popołudniami uczestniczyła w wielu zajęciach przygotowanych przez opiekunów, korzystała z wielu atrakcji turystycznych gminy no i miała możliwość poznania nowych przyjaciół z zagranicy.

Efekty Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego były prezentowane podczas festynu „Nadbużańskie Klimaty”, a mianowicie:

 1. prezentacja multimedialna;
 2. wystawa prac plastycznych;
 3. wystawa fotograficzna;
 4. pokazy taneczne;
 5. pokazy sportowe;
 6. widowisko wielojęzyczne „Czerwony Kapturek”;
 7. stoisko z potrawami regionalnymi;
 8. wieniec dożynkowy.

Nadbużańskie Klimaty
PHP by Stanisław Kwaśniewicz