Gmina Wola Uhruska
duzy plik 500kb panoramy Woli Uhruskiej
Start
II sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji na dzień 11.12.2014 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności i wykonaniu uchwał Rady Gminy w okresie
    między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1) powołania Komisji Rewizyjnej;
6.2) powołania Komisji do spraw Rozwoju Gospodarczego;
6.3) powołania Komisji do spraw Społecznych;
6.4) Wieloletniej Prognozy Finansowej;
6.5) zmian w budżecie gminy;
6.6) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wola Uhruska;
6.7) uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
       których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
       publicznego i wolontariacie na 2015 r.;
6.8) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok;
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie II Sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Przewodniczący Rady
/-/ Marek Kuszneruk

Rada Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

W dniu 28 listopada 2014 r. na pierwszej Sesji Rady Gminy Wola Uhruska nowo wybrani Radni Rady Gminy złożyli ślubowanie obejmując mandat.

Na sesji ślubowanie złożył również Wójt Gminy - Jan Łukasik wybrany w pierwszej turze wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.

Po złożeniu ślubowania Rada Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska. W wyniku tajnych głosowań Przewodniczącym Rady został Pan Marek Kuszneruk, a Wiceprzewodniczącym Pan Marian Łubkowski.

Czytaj całość...
Pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji
Napisał jachim   

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 25 listopada 2014 w sprawie zwołania sesji, rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. oraz art. 20 ust. 2 i art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) pierwsza sesja Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji została zwołana na dzień 28 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Uhruska.

Ustalony porządek sesji:
1) Otwarcie I sesji Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji.
2) Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji
    Wyborczej w Woli Uhruskiej.
3) Ślubowanie nowo wybranych radnych.
4) Ślubowanie Wójta Gminy wybranego 16 listopada 2014 r.
5) Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wola Uhruska.
6) Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Wola Uhruska VII kadencji.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Biuletyn Informacji Publicznej
W skrócie

Gmina Wola Uhruska leży w południowo-wschodniej części powiatu włodawskiego. Rozciąga się wzdłuż dotąd nieujarzmionej i przez to niezwykle urokliwej rzeki Europy – Bugu.

Czytaj całość...

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje turystyczne z naszego terenu w syntetycznym zestawieniu.

 

Czytaj całość...

Sobiborski Park Krajobrazowy - utworzono w 1983 roku na obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska. Park rozciąga się na powierzchni 10000 ha i zajmuje najcenniejsze partie Lasów Sobiborskich z licznymi torfowiskami i śródleśnymi jeziorami objętymi ochroną rezerwatową.

Czytaj całość...
Statystyka
odwiedzających: 1921171
Imieniny
22 Grudnia 2014
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Beata, Drogomir,
Flawian, Franciszka,
Gryzelda, Honorata,
Ksawera, Ksaweryna,
Zenon, Zenona
Do końca roku zostało 10 dni.
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Licznik odwiedzin
Odwiedziło nas 1921171 internautów